Vozidlo bez povinného ručení

Dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla č. 168/1999 Sb. má každý vlastník motorového vozidla povinnost uzavřít povinné ručení, které kryje škody způsobené vozidlem ostatním účastníkům silničního provozu, čímž…

Slovo pozůstalým

Nejbolestivější ztrátou, jež nás na našich cestách životem potkává, jsou úmrtí našich blízkých. U tragických dopravních nehod nám navíc osud zkříží cestu zcela neočekávaně a třeba jen pouhá vteřina nepozornosti…

Já, poškozený

V oblasti odškodňování dopravních nehod se za poškozeného považuje ta osoba, jíž byla způsobena cizím zaviněním újma na zdraví. Pojem újma na zdraví přichází spolu s nabytím účinnosti nového občanského…

Ztížení společenského uplatnění alias trvalé následky

Ztížení společenského uplatnění, které lidově nazýváme trvalými následky, představuje trvale ztracené nebo omezené možnosti seberealizace poškozeného do budoucna. Ať už se jedná o sféru rodinného, společenského, či osobního života. Účelem…

Bolestné

Jako bolest označujeme subjektivní nám nepříjemný pocit spojovaný s aktuálním nebo potenciálním poškozováním živé tkáně organismu. Navenek se může bolest projevovat například pláčem, zvýšeným pocením, sevřeným hrdlem, či suchem v…