Bolestné

Jako bolest označujeme subjektivní nám nepříjemný pocit spojovaný s aktuálním nebo potenciálním poškozováním živé tkáně organismu. Navenek se může bolest projevovat například pláčem, zvýšeným pocením, sevřeným hrdlem, či suchem v ústech. Obecně bolest dělíme na fyzickou a psychickou.

Bolest fyzickou zažíváme především v souvislosti se zraněním – tedy poškozením tělesné integrity. Tento typ bolesti je často doprovázen fyzicky nepříjemnými prožitky, a to např. závratěmi, pocity na zvracení, poruchami vědomí apod. Psychická bolest je naopak jakousi duševní reakcí na poškození zdraví člověka. Často je proto spojena s bolestí fyzickou. S psychickou bolestí se setkáváme v podobě smutku, úzkosti, či strachu.
 
Poškozenému, který utrpěl zranění při dopravní nehodě, náleží za vytrpěnou bolest náhrada, kterou označujeme pojmem bolestné. Jedná se o náhradu, která by měla plně vyvážit vytrpěné bolesti po celou dobu léčení. Výši bolestného stanovujeme dle nového občanského zákoníku buď odhadem (dle zásad slušnosti), nebo její výši stanoví soudní znalec z oboru zdravotnictví. U těžkých zranění se doporučuje nechat si znalecký posudek vypracovat, neboť znalec pečlivě ohodnotí každou byť jen sebemenší oděrku. Navíc má znalecký posudek vysokou právní sílu v případném soudním sporu. Důležité je zmínit také to, že náklady vynaložené na znalečné (poplatek za vypracování posudku) pojišťovna zpravidla proplácí. U lehčích zranění si vystačíme s předtištěným formulářem, který nám vyplní ošetřující lékař.

Jaká je hodnota bodu u bolestného?

Jestliže jste při nezaviněné dopravní nehodě utrpěli újmu na zdraví, máte nárok požadovat po pojišťovně viníka mimo jiné náhradu vytrpěné bolesti – neboli bolestného. Jeho výši stanovují zpravidla praktičtí lékaři nebo námi oslovení soudní znalci, kteří se na tuto problematiku specializují. 

Dle Metodiky Nejvyššího soudu ČR se k jednotlivým zraněním přiřazují tzv. body, přičemž pro každý rok je hodnota bodu jiná. Zpravidla každý rok je jeho hodnota vyšší, neboť se stanoví jako 1 % průměrné hrubé mzdy za kalendářní rok předcházející. 

Rok dopraní nehody            Hodnota jednoho bodu

2019                                              318,85 Kč

2018                                              295,04 Kč

2017                                              275,89 Kč

2016                                              264,67 Kč

2015                                              256,86 Kč

2014                                              251,28 Kč

This Post Has One Comment

Napsat komentář