Co znamená další nemajetková újma?

Se zavedením nového občanského zákoníku se v oblasti odškodňování nově setkáváme s pojmem tzv. další nemajetkové újmy. Tuto problematiku upravuje ustanovení § 2958 zákona č. 89/2012 Sb. následovně:„Při ublížení na zdraví odčiní…

0 Comments

Vozidlo bez povinného ručení

Dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla č. 168/1999 Sb. má každý vlastník motorového vozidla povinnost uzavřít povinné ručení, které kryje škody způsobené vozidlem ostatním účastníkům silničního provozu, čímž…

0 Comments

Slovo pozůstalým

Nejbolestivější ztrátou, jež nás na našich cestách životem potkává, jsou úmrtí našich blízkých. U tragických dopravních nehod nám navíc osud zkříží cestu zcela neočekávaně a třeba jen pouhá vteřina nepozornosti…

0 Comments

Já, poškozený

V oblasti odškodňování dopravních nehod se za poškozeného považuje ta osoba, jíž byla způsobena cizím zaviněním újma na zdraví. Pojem újma na zdraví přichází spolu s nabytím účinnosti nového občanského…

0 Comments

Bolestné

Jako bolest označujeme subjektivní nám nepříjemný pocit spojovaný s aktuálním nebo potenciálním poškozováním živé tkáně organismu. Navenek se může bolest projevovat například pláčem, zvýšeným pocením, sevřeným hrdlem, či suchem v…

1 Comment