Čím se zabývám?

Dopravní nehoda i pracovní úraz představují těžkou životní situaci, s níž se bohužel setkalo mnoho z nás. Ať už jste utrpěli lehká zranění, či přišli o své blízké, dovoluji si Vám nabídnout komplexní vyřízení pojistné události. Mým cílem je zmírnit dopad na Váš život a získat pro Vás alespoň maximální výši odškodnění, na niž máte automaticky nárok z titulu povinného ručení viníka dopravní nehody nebo odpovědnostního pojištění zaměstnavatele (v případě pracovního úrazu). To znamená, že žádnou vlastní pojistku mít uzavřenou nemusíte. Nabízím pomocnou ruku těm, kteří se v problematice odškodňování příliš neorientují, i těm, kteří nechtějí řešit složitou administrativu kolem vyřízení pojistné události.

Jako poškození můžete požadovat např. náhradu bolestného, další nemajetkové újmy, ztížení společenského uplatnění, ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti i po jejím skončení, ošetřovatelské péče, cestovného a veškerých účelně vynaložených nákladů spojených s léčením. Pozůstalí pak mohou požadovat odčinění duševních útrap spojených se smrtí zesnulého, dále náhradu nákladů vynaložených na pohřeb zesnulého či náhradu nákladů na výživu pozůstalých. Ráda za Vás jednotlivé nároky vyčíslím a uplatním.

Mezi mé přednosti patří především to, že spolupracuji s odbornými lékaři i soudními znalci, kteří Vám zpracují kvalitní znalecké posudky, v nichž Vám ohodnotí způsobenou bolest i trvalé následky – neboli ztížení společenského uplatnění. Mé služby zahrnují rovněž zastoupení advokátní kanceláří zabývající se problematikou odškodňování, díky níž můžete mimo jiné své nároky vymáhat po pojišťovně i soudně. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že své nároky můžete požadovat až čtyři roky zpětně od data dopravní nehody nebo pracovního úrazu.

Ráda pomohu i Vám.

Neváhejte se na mě obrátit se svým případem.