Čím se zabýváme?

Dopravní nehoda představuje těžkou životní situaci, s níž se bohužel setkalo mnoho z nás. Ať už jste utrpěli lehká zranění, či přišli při dopravní nehodě o své blízké, dovolujeme si Vám nabídnout komplexní vyřízení pojistné události. Našim cílem je zmírnit dopad nehody na Váš život a získat pro Vás alespoň maximální výši odškodnění, na niž máte jako poškození automaticky nárok z titulu povinného ručení viníka dopravní nehody. To znamená, že žádnou vlastní pojistku mít uzavřenou nemusíte. Nabízíme pomocnou ruku těm, kteří se v problematice odškodňování příliš neorientují, i těm, kteří nechtějí řešit složitou administrativu kolem vyřízení pojistné události.

Jako poškození můžete po pojišťovně požadovat např. náhradu bolestného, další nemajetkové újmy, ztížení společenského uplatnění, ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti i po jejím skončení, ošetřovatelské péče, cestovného a veškerých účelně vynaložených nákladů spojených s léčením. Pozůstalí pak mohou požadovat odčinění duševních útrap spojených se smrtí zesnulého, dále náhradu nákladů vynaložených na pohřeb zesnulého či náhradu nákladů na výživu pozůstalých. Rádi za Vás jednotlivé nároky vyčíslíme a uplatníme u pojišťovny.

Mezi naše přednosti patří především to, že spolupracujeme s odbornými lékaři i soudními znalci, kteří Vám zpracují kvalitní znalecké posudky, v nichž Vám ohodnotí způsobenou bolest i trvalé následky – neboli ztížení společenského uplatnění. Naše služby zahrnují rovněž zastoupení advokátní kanceláří zabývající se problematikou odškodňování, díky níž můžete mimo jiné své nároky vymáhat po pojišťovně i soudně. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že své nároky můžete po pojišťovně požadovat až čtyři roky zpětně od dopravní nehody.

Rádi pomůžeme i Vám.

Neváhejte se na nás obrátit se svým případem.