Co znamená další nemajetková újma?

Se zavedením nového občanského zákoníku se v oblasti odškodňování nově setkáváme s pojmem tzv. další nemajetkové újmy. Tuto problematiku upravuje ustanovení § 2958 zákona č. 89/2012 Sb. následovně:

„Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.“

Z uvedeného vyplývá, že se jedná o nárok samostatný, kterýžto nelze zařadit pod bolestné ani pod ztížení společenského uplatnění (tj. pod trvalé následky), neboť se jedná o stav dočasný.

 

Nárok na náhradu další nemajetkové újmy se uplatňuje zejména v případech vážnějších dopravních nehod. Pod tímto pojmem si lze představit veškeré aktivity a významné události, kterých se nemohl poškozený v době léčení zúčastnit. Jedná se například o vánoční svátky, které byl poškozený nucen trávit v nemocnici, nebo o důležité sportovní utkání, kterého jste se nemohl, jakožto aktivní sportovec, zúčastnit. Mimo to lze jako další nemajetkovou újmu odškodnit i nepříjemné stavy v době hospitalizace, a to např. vyprazdňování se na pokoji před ostatními pacienty, omývání celého těla zdravotnickým personálem apod.

 

Jelikož se jedná o nárok specifický, rádi Vám s jeho uplatněním pomůžeme.

Napsat komentář