Jak postupujeme?

Prvním krokem naší vzájemné spolupráce bude úvodní schůzka, během níž získáte veškeré potřebné informace týkající se náhrady újmy na zdraví. Nicméně veškeré záležitosti můžeme vyřídit i telefonicky či písemně prostřednictvím emailové komunikace.

V druhém kroku za Vás uplatníme veškeré Vaše nároky u příslušné pojišťovny. Jak již bylo zmíněno, své nároky můžete uplatnit až 4 roky zpětně od data dopravní nehody. U trvalých následků je lhůta pro uplatnění dokonce delší. Pojišťovna bude mít následně na výplatu pojistného plnění zákonnou lhůtu v délce 3 měsíců a 15 dní.

V případě, že Vám pojišťovna poskytne náhradu za veškeré Vámi požadované nároky, provedeme vyúčtování a naše vzájemná spolupráce tím skončí.

V případě, že Vám pojišťovna v zákonem stanovené lhůtě neposkytne požadované pojistné plnění, sepíšeme za Vás předžalobní výzvu a poté podáme na pojišťovnu žalobu k příslušnému soudu, který o Vašem nároku rozhodne v občanskoprávním řízení.

Rádi pomůžeme i Vám.

Neváhejte se na nás obrátit se svým případem.