Jak postupuji?

Prvním krokem naší vzájemné spolupráce bude úvodní schůzka, během níž získáte veškeré potřebné informace týkající se náhrady újmy na zdraví. Nicméně veškeré záležitosti můžeme vyřídit i telefonicky či písemně prostřednictvím emailové komunikace, ať už jste odkudkoliv. 

V druhém kroku za Vás uplatním veškeré Vaše nároky u příslušné pojišťovny či zaměstnavatele. Jak již bylo zmíněno, své nároky můžete uplatnit až 4 roky zpětně od data dopravní nehody nebo pracovního úrazu. Následně poběží zákonná lhůta pro výplatu pojistného plnění v délce 3 měsíců a 15 dní.

V případě, že Vám pojišťovna či zaměstnavatel poskytne náhradu za veškeré Vámi požadované nároky, provedu vyúčtování a naše vzájemná spolupráce tím skončí.

V případě, že v zákonem stanovené lhůtě nedojde k poskytnutí požadovaného pojistné plnění, sepíšu za Vás předžalobní výzvu a poté podáme spolu s advokátní kanceláří na pojišťovnu žalobu k příslušnému soudu, který o Vašem nároku rozhodne v občanskoprávním řízení.

Ráda pomohu i Vám.

Neváhejte se na mě obrátit se svým případem.