Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://www.pomocna-ruka.cz.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel internetové stránky www.pomocna-ruka.cz uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vaše osobní údaje, které uvedete jsou naprosto důvěrné a v žádném případě nebudou poskytnuty třetím stranám. Na žádost klienta (např. emailem, písemně apod.) budou osobní údaje z databáze vymazány a stránka www.pomocna-ruka.cz je nadále nebude zpracovávat.

Správce osobních údajů:
Správcem osobních údajů je Kristýna Novotná, se sídlem Černčice 146, Nové Město nad Metují, 549 01.


Zpracovatel osobních údajů:
Zpracovatelem osobních údajů je Kristýna Novotná, se sídlem Černčice 146, Nové Město nad Metují, 549 01.

1. Text souhlasu

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

2. Jaké údaje budou zpracovány

  • Jméno a příjmení, případně obchodní firma
  • bydliště (ulice, č.p./č.o., město, PSČ, kraj, stát) nebo sídlo
  • e-mailová adresa
  • telefonní číslo
  • číslo bankovního účtu při platbě převodem
  • IP adresa

3. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

  • pro uzavření plné moci a smlouvy o právní pomoci
  • při jednáních a v případném soudním sporu o pojistné plnění

4. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 10ti let.

5. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uschovány

  • strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů

6. Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. §12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDPR.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracováva je bude pouze v souladus účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Kontaktní adresa

Kristýna Novotná
Černčice 146
Nové Město nad Metují
549 01

E-mail.: info@pomocna-ruka.cz