Onemocněli jste koronavirem v zaměstnání? Máte nárok na vysoké odškodnění.

Koronavirus, respektive respirační onemocnění COVID-19, se zapíše do dějin lidstva a ovlivní životy mnohých z nás.

Ti, kteří jsou riziku vystaveni nejvíce, ať už se jedná o lékaře nebo třeba prodavačky v obchodech, mají v případě onemocnění koronavirem nárok na odškodnění. Na onemocnění se totiž hledí jako pracovní úraz, za který náleží zaměstnanci náhrada např. bolestného, ztížení společenského uplatnění, dále ztráty na výdělku, ošetřovatelské péče, cestovného atd. V případě úmrtí jsou pozůstalým odškodněny duševní útrapy spojené se ztrátou blízkého.

Odškodnění vyplácí zaměstnanci, popř. pozůstalým, odpovědnostní pojistitel zaměstnavatele, kterým je zpravidla Kooperativa pojišťovna, a.s.

Všem zaměstnancům, kterým nemoc zkřížila cestu, nabízíme pomocnou ruku s vyřízením odškodnění. Budeme rádi, když nás budete kontaktovat telefonicky nebo písemně.

Napsat komentář