Slovo pozůstalým

Nejbolestivější ztrátou, jež nás na našich cestách životem potkává, jsou úmrtí našich blízkých.

U tragických dopravních nehod nám navíc osud zkříží cestu zcela neočekávaně a třeba jen pouhá vteřina nepozornosti nám tak zcela změní život.
 
V prvních chvílích často nedokážeme tu smutnou zprávu vůbec přijmout a věříme, že je to jen zlý sen. Ale vytoužené probuzení nepřichází. Pomalu si uvědomujeme, co se stalo, klademe si spousty otázek a přichází první projevy zoufalství. Postupně si uvědomujeme, že už nikdy nebude nic jako dříve, že milovanou osobu už nikdy nespatříme a už nikdy jí nebudeme moci říci, jak moc ji máme rádi. Pláčeme, cítíme beznaděj a vzpomínáme, přičemž všechny tyto pocity jsou v těžkých chvílích naprosto přirozené.
 
Ačkoliv se nedá ani slovy popsat, jak moc taková ztráta bolí, je třeba jít dál. Chtě nechtě se musíme smířit s tím, že jedna etapa našeho života skončila a je čas začít etapu novou. Je to tak těžké a tak bolestné. Nikde však nenalezneme přesný návod, jak se s tragickou událostí vyrovnat. Jedněm pomáhá přítomnost blízkých, jiným samota. Jedni chtějí opustit vše, co jim zesnulého byť jen trochu připomíná, jiní procházejí se slzami v očích společné fotografie. Jedno je však pro pozůstalé, kteří jsou zahaleni v zármutku, stejné a důležité – vzchopit se a jít dál. Mějme na paměti, že i když nám bude v životě nejhůř, můžeme se otočit ke slunci a všechny stíny pak padnou za nás.
Ač pravděpodobně stojíme na začátku těžké a dlouhé cesty, během níž se budeme muset vyrovnat s bolestnou ztrátou svého blízkého, přijde čas, kdy za podpory rodiny a přátel nakonec tu složitou cestu zvládneme, stejně jako to již dokázali mnozí před námi…
 
Náhrada újmy
Byť Vám zesnulého již nic nenahradí, je nutné zmínit, že máte jako pozůstalý právo požadovat po pojišťovně viníka dopravní nehody odčinění duševních útrap. Jednoduše řečeno se jedná o kompenzaci, která by měla alespoň částečně zmírnit ztrátu milované osoby. Dle nového občanského zákoníku se duševní útrapy odčiňují peněžitou náhradou, a to dle zásad slušnosti.
Občanský zákoník – § 2959
Duševní útrapy
Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.
Zákoník tedy nestanovuje přesnou výši náhrady, nýbrž říká, že má být každý případ posuzován individuálně. Při stanovení výše náhrady se vychází hned z několika okolností, mezi něž patří intenzita rodinných vztahů, věk zesnulého i pozůstalých a finanční či jiná závislost pozůstalých na zesnulém. Zpravidla se však jedná o náhrady v rozpětí částek 500.000 Kč až 1.500.000 Kč.
 
Jako pozůstalý máte nárok nejen na poskytnutí náhrady za duševní útrapy, ale i na náhradu nákladů vynaložených na pohřeb zesnulého, či nákladů na výživu pozůstalého.
Občanský zákoník – § 2961
Pohřeb zesnulého
Škůdce nahradí tomu, kdo je vynaložil, přiměřené náklady spojené s pohřbem v rozsahu, v jakém nebyly uhrazeny veřejnou dávkou podle jiného právního předpisu. Přitom se přihlédne k zvyklostem i k okolnostem jednotlivého případu.
Občanský zákoník – § 2966
Výživa pozůstalého
(1) Při usmrcení hradí škůdce peněžitým důchodem náklady na výživu pozůstalým, kterým zemřelý ke dni své smrti poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu. Náhrada náleží pozůstalým ve výši rozdílu mezi dávkami důchodového zabezpečení poskytovanými z téhož důvodu a tím, co by poškozený podle rozumného očekávání mohl pozůstalým na těchto nákladech poskytovat, pokud by k jeho zranění nedošlo.
(2) Z důvodu slušnosti lze přiznat příspěvek na výživné i jiné osobě, pokud jí usmrcený poskytoval takové plnění, ač k tomu nebyl podle zákona povinen.

Napsat komentář