Vozidlo bez povinného ručení

Dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla č. 168/1999 Sb. má každý vlastník motorového vozidla povinnost uzavřít povinné ručení, které kryje škody způsobené vozidlem ostatním účastníkům silničního provozu, čímž chrání jednak pojištěného před finančním dopadem nároků poškozených a poškozeným zase poskytuje jistotu, že jim bude vzniklá škoda řádně a včas vykompenzována. Jak je to ale s nároky poškozených, v případech, kdy viník dopravní nehody zákonné pojištění uzavřené neměl? Na to se zaměříme v dnešním článku.

Pokud jste se stali obětí dopravní nehody a bylo Vám policisty oznámeno, že vozidlo viníka nemá uzavřené povinné ručení, není třeba zoufat. I s těmito případy česká právní úprava pochopitelně počítá a nároky poškozených nejsou v těchto případech nikterak dotčeny. Pojistná událost se řeší stejným způsobem jako při klasické dopravní nehodě s tím rozdílem, že se nároky neuplatňují u příslušné pojišťovny, nýbrž přímo u České kanceláře pojistitelů (dále jen „ČKP“), která spravuje garanční fond, z nějž se hradí zejména škody způsobené poškozeným nepojištěnými vozidly. Následně je vyplacené pojistné plnění vymáháno po nepojištěném vlastníkovi vozidla – tzv. regresní nárok.

Pro Vaši informaci ČKP dále poskytuje poškozeným náhradu v případech, kdy dojde ke škodě na zdraví nebo usmrcení způsobené provozem nezjištěného vozidla nebo např. v důsledku dopravních nehod způsobených provozem zahraničního vozidla.

S případy, kdy nebylo vozidlo viníka dopravní nehody pojištěno, jsme se setkali již několikrát, proto s uplatněním Vašich nároků u ČKP rádi pomůžeme i Vám.

Napsat komentář